10 Oldest Royal Tiaras of the British Empire

10. Queen Mary’s Fringe Tiara

9. Lover’s Knot Tiara

8. Delhi Durbar Tiara

7. Strathmore Tiara

6. Duchess of Teck’s Tiara

5. The Vladimir Tiara

4. Queen Victoria’s Small Diamond Crown

3. The Oriental Circlet

2. Queen Adelaide’s Fringe Tiara

1. Diamond Diadem