11 Irresistible Fruit and Yogurt Smoothie Recipes to Start Your Day

11. Melon Mint Smoothie

10. Kiwi Banana Smoothie

9. Apple Cinnamon Smoothie

8. Cherry Vanilla Smoothie

7. Raspberry Coconut Smoothie

6. Blueberry Spinach Smoothie

5. Tropical Smoothie

4. Peach Yogurt Smoothie

3. Mango Pineapple Smoothie

2. Mixed Berry Smoothie

1. Strawberry Banana Smoothie

Top 10 Green Apple Smoothie Recepie